Alati za savremenu kancelariju
Onlajn obuka za administrativne alate koji pomeraju granice poslovanja

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo jedinstvenu onlajn obuku za savremene softversle alate za administrativne poslove na nivou jedne firme, jedinu te vrste na prostoru čitavog Balkana!!

Kome je namenjena ova obuka?

 • Vlasnicima privatnih firmi. Uvođenjem alata čija je primena detaljno objašnjena u ovom kursu, garantovano ćete unapredite adminsitrativne poslove na nivou svoje firme, unaprediti komunikaciju zaposlenih i rad na daljinu. 
 • Knjigovođama i svim drugim zanimanjima čiji rad podrazumeva kontakt sa velikom količinom dokumentacije i puno administrativno-tehničkih operacija koje je moguće pojednostaviti korišćenjem navedenih softverskih alata. 
 • Nezaposlanima koji savladavanjem ove obuke stiču veštinu koja prevazilazi nacionalne granice i daje im mogućnost angažmana kako u "realnim" tako i "virtuelnim" firmama na Internetu. 
 • Svima koji shvataju važnost ovladavanja digitalnim veštinama koje u današnje vreme postaju podrazumevana kompetencija. 

Da li su mi za praćenje ove obuke potrebna neka određena tehnička znanja?

Apsolutno ne, činjenica da čitate ovaj tekst je sasvim dovoljan dokaz da ispunjavate sve potrebne uslove za praćenje ove obuke. Smisao obuke i jeste u tome da na postupan i jednostavan način doprinese unapređenju Vaših digitalnih veština.  

Sadržaj obuke:

 • Gmail - Moćan alat za poslovanje
 • Google Drive - Kancelarija u oblacima
 • GoogleDocs - Kreiranje i razmena dokumenata
 • GoogleSheets - Kalkulacije za svakoga
 • GoogleForms - Anketiranje na dohvat ruke
 • Ostali alati za savremenu kancelariju
 • Zakazivanje poslovnih sastanaka

Obuka se realizuje kroz veliki broj primera i vežbi koje treba da omoguće polazniku ovladavanje svim preporučenim alatima za efikasnije administrativno poslovanje na nivou jedne firme. 

Polaznici prolaze obuku pod mentorstvom predavača po sistemu "jedan na jedan" uz redovne konsultacije i slanje urađenih zadataka

Kratka statistika obuke:

 • Trajanje obuke -  2 meseca, po potrebi duže ili kraće
 • Sati video materijala - 20+
 • Primera za samostalan rad i vežbu - 100+
 • Konsultacije sa predavačem - 1 x nedeljno telefon, Viber, Whatsapp
 • Sertifikat o završenoj obuci - Da

Mogućnost za sticanje svetski priznatog sertifikata

Kompletiranjem ove obuke sitčete potrebna znanja da aplicirate za jedan od naprestižnijih svetskih sertifikata u oblasti korišćenja administrativnih softverskih alata koji izdaje kompanija Google.

Google Cloud certification in G Suite

Pogledajte primer jednog predavanja na obuci

Stav korporativnh korisnika o GSuite

Istraživanja pokazuju da čak 79% korporativnih zaposlenih širom sveta (zaposlenih u firmama i kompanijama) koristi GSuite i daje prednost ovom softverskom paketu u odnosu na sva druga rešenja dostupna na tržištu.