Najčešća pitanja
Imamo odgovor na sva Vaša pitanja.

Da li kompanija Vigot organizuje samo onlajn programe obuke?

Da, imajući u vidu sve prednosti onlajn obuke u odnosu na klasičnu obuku u učionici, kreirali smo seriju onlajn obuka iz oblasti knjigovodstva koje su u potpunosti usaglašene sa svetskim standardima u ovoj oblasti. 

Na taj način, stvorili smo program obuke za primenjeno knjigovodstvo koji, kombinujući onlajn obuku sa direktnim kontaktom sa predavačem, pruža daleko veće mogućnosti našim polaznicima da na bojji i efikasniji način ovladaju ovom ozbiljnom poslovnom veštinom.

Zbog činjenice da ne poslujemo na klasičan način, u mogućnosti samo da svojim polaznicim ponudimo ubedljivo najkvalitetniji i najkompletniji program obuke za knjigovodstvo na tržištu, po ceni koja je, imajući u vidu sve što obuka obuhvata, najpovoljnija na tržištu. 

Ukoliko pronađete bolju i kompletniju ponudu obuke za primenjeno knjigovodstvo po nižoj ceni, javite nam se, odobrićemo Vam dodatni popust!   

Koje su prednosti onlajn obuke u odnosu na "klasičnu" obuku u učionici?

Onlajn obuka nudi niz suštinskih prednosti u odnosu na "klasičnu" obuku u učionici:

  • Kompletni materijali za obuku (video predavanja, materijali za knjiženje, baza propisa, program za knjigovodstvo) su Vam na raspolaganju u bilo kom trenutku, što nije slučaj kod klasične obuke. Ovime se postiže značajno viši stepen fleksibilnosti obuke i prilagođavanja Vašim obavezama. 
  • Za razliku od klasičnog načina rada u učionici, kod kojeg samo jednom možete čuti predavača i njegova objašnjenja, kod onlajn programa obuke na raspolaganju su Vam video predavanja koja nebrojano puta možete ponavljati, dok u potpunosti ne shvatite suštinu i način knjiženja promena o kojima je reč. Kroz individualne konsultacije sa predavačem, imate mogućnost da zatražite dodatna pojašnjenja svega onoga što je eventualno ostalo nejasno, nakon odgledanih video predavanja.
  • Za razliku od klasične obuke u učinici kod koje predavač radi sa grupom polaznika i u ograničenom vremenskom periodu se trudu da deo pažnje posveti svakom polazniku, u onlajn režimu rada, organizovane su individualne konsultacije sa predavačem u okviru kojih je sva pažnja posvećena samo Vama i Vašim pitanjima. Osim za razjašnjavanje nedoumica polaznika, namena individualnih konsultacija je da predavaču omoguće da prati Vaš napredak i određuje dinamiku rada na obuci.  
  • Za razliku od klasične obuke u učionici u kojoj je početak obuke uslovljen formiranjem grupe polaznika, u onlajn režimu rada, svaki polaznik započinje sa radom onog trenutka kada je odlučio da se upiše i počne sa obukom. 
  • Za razliku od klasične obuke u učionici kod koje polaznici rade knjiženja u programu za knjigovodstvo samo dok su na predavanjima, u okviru naših programa onlajn obuke za primenjeno knjigovodstvo, svaki polazmik dobija program za knjigovodstvo koji mu pruža mogućnost da bez ograničenja radi knjiženja tokom čitavog perioda trajanja obuke, ali i nakon završene obuke, kako bi sticao dodatnu praksu i rutinu u knjigovodstvenom poslu.  

Toliko smo uvereni u kvalitet naših programa onlajn obuke za knjigovodstvo da Vam, ukoliko po završetku obuke budete nezadovoljni kvalitetom i postignutim rezultatima, vraćamo novac!

Da li su programi onlajn obuke za primenjeno knjigovodstvo kompanije Vigot usaglašeni sa radom u praksi?

Da, predavač na obuci poseduje više od 20+ godina profesionalnog iskustva u knjigovodstvenim poslovima kao vlasnik knjigovodstvene agencije i 10+ godina iskutsva kao predavač na knjigovodstvenim obukama realizovanim širom regiona. 

Da li je za učešće u knjigovodstvenoj obuci i učenje knjigovodstva potrebno obrazovanje ekonomske struke?

Ne, polaznici naših obuka su ljudi različitog obrazovnog profila (ekonomisti, pravnici, istoričari, matematičari ...). Sve što Vam zaista treba je volja da uz našu profesionalnu pomoć i usmeravanje savladate ovaj ozbiljan posao. 

Da li je potrebno predznanje za uspešno realizovanje obuke za osnove knjigovodstva?

Ne, nikakvo predznanje se ne očekuje od polaznika kako bi uspešno pratio program obuke za osnove knjigovodstva. Program je tako koncipiran da omogućava polazniku koji nikada ranije nije imao kontakt sa knjigovodstvom da postepeno uči ovu ozbiljnu poslovnu veštinu. 

Da li je potrebno predznanje za uspešno realizovanje obuke za dvojno knjigovodstvo?

Da, imajući u vidu činjenicu da je obuka za dvojno knjigovodstvo realno kompleksnija, potrebno je da polazjik poseduje predznanje u knjigovodstvenim poslovima, kako bi krajnji rezultat obuke za dvojno knjigovodstvo bio na vrhunskom nivou. Iz tog razloga, a na osnovu bogatog iskustva u radu sa polaznicima knjigovodstvenih obuka, preporučeno je da polaznici onlajn obuke za dvojno knjigovodstvo imaju završenu obuku za sistem osnova knjigovodstva ili iskustvo u praktičnom radu u knjigovodstvu.  

Da li je potrebno tehničko predznanje za uspešno praćenje onlajn obuke?

Apsolutno ne. Činjenica da čitate ovaj tekst govori da posedujete sva potrebna tehnička znanja za uspešno praćenje programa onlajn obuke. Tokom čitavog perioda trajanja obuke sva potrebna tehnička pomoć Vam je obezbeđena sa naše strane. Vaše je samo da se fokusirate na učenje i praktičan rad kako biste ostvarili vrhunski rezultat.  

Da li upisom nekog od programa onlajn obuke dobijam program za knjigovodstvo za vežbanje kod kuće?

Da, svaki polaznik onlajn programa primenjenog knjigovodstva dobija potpuno funkcionalan program za vođenje poslovnih knjiga. 

Da li su konsultacije sa predavačem obavezne?

Da, konsutacije su obavezne i održavaju se 2 puta nedeljno u terminima koji su potpuno fleksibilni i usaglašeni sa Vašim obavezama. Namena konsultacija koje se održavaju sa svakim polaznikom ponaosob je da polaznicima omoguće dobijanje odgovora i dodatnih pojašnejnja u vezi obrađivanih knjiženja, a da predavaču omoguće ostvarivanje realnog uvida u napredak polaznika i prema tome određivanje dinamike rada na obuci. 

Da li je termine konsultacija sa predavačem moguće prilagoditi obavezama polaznika?

Da, osnovna karaktiristika naših obuka je fleksibilnost. Polazeći od dinamike savremenog života, dizajnirali smo program obuke koji na prvo mesto stavlja znanje i stručnost koju stičete, a sve ostalo je podređeno tom cilju. 

Da li po završenoj obuci dobijam sertifikat?

Da, po završetku svakog programa obuke organizuje se polaganje završnog testa. Po položenom završnom testu, polaznik dobija priznati sertifikat o uspešno savladanom programu osnova knjigovodstva i programu dvojnog knjigovodstva. Završni testovi predstavlaju simulaciju rada u agenciji za knjigovodstvo u okviru koje polaznici samostalno knjiže pravu dokumentaciju za čije knjiženje su obućeni tokom trajanja programa. 


Niste pronašli odgovor na pitanje koje imate? 

Javite nam se, naši savetnici za upis će Vam dati sve potrebne informacije i odgovore na pitanja koja imate!