Vigot
Forum za novo obrazovanje.

O nama

Znanje Učenje Inovacije Softver

Ako volite ono što radite, jer ste dobro odabrali posao,  tada je život ispunjen zadovoljstvom i spokojem. Ako radite ono što volite, jer ste tako izabrali svoj životni put, tada svaki dan osećate najveću od svih radosti datih čoveku - to je radost stvaranja. Mi u Vigotu radimo baš ono što volimo - stvaramo inovativna obrazovna rešenja koja uvećavaju znanje naših klijenata. Stvaramo budućnost učenja.

Vigot je posvećen znanju, učenju,  inovacijama i softveru. Znanje je kao lek: mora se uzimati duže vreme u malim kašičicama. Ne verujemo u preki put ka sticanu znanja, jer takve prečice nema.  Znanja nema bez neprestanog, upornog, ozbiljnog i sistematskog učenja. Zato mi u Vigotu neprekidno učimo. Jedino tako možemo našim znanjem da pomognemo klijentima.

Inovacija je samo materijalizacija znanja. Kada se ono što znamo vidi u obliku proizvoda ili nekoj drugoj stvaralačkoj formi, tada se govori o snazi inovacije koja pokreće svet, privredu, društvo. Naše inovacije su u svetu obrazovanja i tehnologije.